немски » френски

Преводи за „lassen“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

I . lassen <lässt, ließ, gelassen [o. nach einem Infinitiv lassen]> [ˈlasən] VERB trans

6. lassen (nicht stören):

8. lassen (gewähren lassen):

II . lassen <lässt, ließ, lassen> [ˈlasən] VERB aux modal

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文