немски » френски

II . sie2 PRON pers, 3. Pers Pl, Akk

2. sie (allgemein auf Tiere und Sachen bezogen):

sie
les

I . sie1 [ziː] PRON pers, 3. Pers Sing, Nom

1. sie (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

sie

II . sie1 [ziː] PRON pers, 3. Pers Sing, Akk

2. sie (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

ihr1 [iːɐ] PRON pers

ihr2 PRON pers, Dat von sie¹

2. ihr (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

Вижте също: sie , sie

II . sie2 PRON pers, 3. Pers Pl, Akk

2. sie (allgemein auf Tiere und Sachen bezogen):

sie
les

I . sie1 [ziː] PRON pers, 3. Pers Sing, Nom

1. sie (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

sie

II . sie1 [ziː] PRON pers, 3. Pers Sing, Akk

2. sie (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

II . sie2 PRON pers, 3. Pers Pl, Akk

2. sie (allgemein auf Tiere und Sachen bezogen):

sie
les

I . sie1 [ziː] PRON pers, 3. Pers Sing, Nom

1. sie (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

sie

II . sie1 [ziː] PRON pers, 3. Pers Sing, Akk

2. sie (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文