френски » немски

Преводи за „comment“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

comment [kɔmɑ͂] ADV

1. comment (de quelle façon):

wie

2. comment (invitation à répéter):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文