френски » немски

fille [fij] NOUN f

1. fille (opp: garçon):

Gitsch[e] f A

2. fille (opp: fils):

3. fille vieilli (servante):

4. fille (prostituée):

Dirne f

II . fille [fij]

belle-fille <belles-filles> [bɛlfij] NOUN f

1. belle-fille:

2. belle-fille (fille du conjoint):

petite-fille <petites-filles> [p(ə)titfij] NOUN f

arrière-petite-fille <arrière-petites-filles> [aʀjɛʀpətitfij] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文