немски » френски

II . um [ʊm] CONJ

Zug-um-Zug-Geschäft NOUN nt JUR, FIN

Zug-um-Zug-Leistung NOUN f JUR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文