немски » френски

dassRS [das], daßUS CONJ

5. dass (zur Angabe der Folge):

que +indic

7. dass (als Einleitung einer Aufforderung):

dass-SatzRS NOUN m GRAM

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文