немски » френски

Stunde <-, -n> [ˈʃtʊndə] NOUN f

3. Stunde (Unterrichtsstunde):

heure f

4. Stunde (Unterricht):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文