френски » немски

voiture-balai <voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] NOUN f

voiture-bar <voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] NOUN f CHEMDFER

voiture-école <voitures-écoles> [vwatyʀekɔl] NOUN f

voiture-lit <voiture[s]-lits> [vwatyʀli] NOUN f

voiture-poste <voitures-poste> [vwatyʀpɔst] NOUN f

voiture-radio <voitures-radio> [vwatyʀʀadjo] NOUN f

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ͂] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文