френски » немски

lieu1 <x> [ljø] NOUN m

lieu2 <s> [ljø] NOUN m ZOOL

lieu commun <lieux communs> [ljøkɔmœ͂] NOUN m

non-lieu <non-lieux> [nɔ͂ljø] NOUN m JUR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文