немски » френски

Преводи за „auftragen“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

I . auf|tragen unreg VERB trans

1. auftragen (aufstreichen):

3. auftragen geh (servieren):

4. auftragen (abnutzen):

II . auf|tragen unreg VERB intr

auftragen Stoff, Mantel:

Phrases:

dick [o. stark] auftragen pej fam
en rajouter fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文