френски » немски

Преводи за „au-dessus“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

I . au-dessus [od(ə)sy] ADV

1. au-dessus:

2. au-dessus (mieux):

II . au-dessus [od(ə)sy] PREP

1. au-dessus (sans mouvement):

2. au-dessus (avec mouvement):

3. au-dessus (au nord de):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文