френски » немски

objet [ɔbʒɛ] NOUN m

7. objet (sur une lettre, un email):

II . objet [ɔbʒɛ]

femme-objet [famɔbʒɛ] NOUN f (objet sexuel)

porte-objet <porte-objets> [pɔʀtɔbʒɛ] NOUN m OPT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文