френски » немски

Преводи за „est-ce“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

qui est-ce que [kiɛskə] LOC interrog (question portant sur une personne en position complément)

qui est-ce qui [kiɛski] LOC interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui est-ce qui ...?
wer ...?
wer von Ihnen/euch ...?

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文