френски » немски

courant [kuʀɑ͂] NOUN m

3. courant (dans l'air):

Auf-/Abwind m

contrecourantNO <contrecourants> [kɔ͂tʀəkuʀɑ͂], contre-courantOT <contre-courants> NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文