mettre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за mettre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. mettre (placer dans un endroit, une position):

6. mettre (placer dans une situation, un état):

9. mettre (faire fonctionner):

10. mettre (installer):

11. mettre (écrire):

1. mettre (se placer dans un endroit, une position):

8. mettre (se placer dans une situation, un état):

Индивидуални преводни двойки
to beat sb to a pulp inf

Преводи за mettre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

mettre в PONS речника

Преводи за mettre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за mettre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

mettre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文