френски » немски

prix <pl prix> [pʀi] NOUN m

1. prix a. ECON:

Preis m
prix F.O.B
Fob-Preis Fachspr.
à prix d'or
zu Niedrig-/Schleuderpreisen fam

II . prix [pʀi]

prix à la production AGR
Lokopreis m Fachspr.

prix-choc [pʀiʃɔk] NOUN m inv fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文