френски » немски

production [pʀɔdyksjɔ͂] NOUN f

Вижте също: productique , P.A.O.

productique [pʀɔdyktik] NOUN f

P.A.O. [peɑo] NOUN f

1. P.A.O. abbreviation of publication assistée par ordinateur

P.A.O.
DTP nt

2. P.A.O. abbreviation of production assistée par ordinateur

P.A.O.
CAM nt

sous-production [supʀɔdɥksjɔ͂] NOUN m (opp: surproduction)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文