short-term в PONS речника

Преводи за short-term в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за short-term в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

крѐдит <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. кредит ФИН:

(interest-)free [or soft] loan
Индивидуални преводни двойки

short-term Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文