английски » немски

Преводи за „bars“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

par·al·lel ˈbars NOUN pl (in gymnastics)

asym·met·ric ˈbars NOUN

asymmetric bars pl Brit (in gymnastics):

I . bar [bɑ:ʳ, Am bɑ:r] NOUN

4. bar Brit (heating element):

bar

6. bar Brit (marking end):

bar

ˈbar cod·ed ADJ

bar ˈgraph·ics NOUN Am COMPUT

bar mitz·vah [bɑ:ˈmɪtsvə, Am bɑ:r-] NOUN

1. bar mitzvah (ritual):

2. bar mitzvah (boy):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文