Free в PONS речника

Преводи за Free в Английски»bg речника

1. free a. LAW, FIN, COM (not constrained):

Free Примери от PONS речника (редакционно проверени)

(interest-)free [or soft], loan
(interest-)free [or soft], loan
(interest-)free [or soft] loan

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文