оставям в PONS речника

Преводи за оставям в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.оста̀вям нсв, оста̀вя св VERB прх

II.оста̀вям нсв, оста̀вя св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за оставям в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

оставям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文