aufgeben в PONS речника

Преводи за aufgeben в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aufgeben в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

aufgeben Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文