хор в PONS речника

Преводи за хор в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

хор <хо̀рът, хо̀рове, бр: хо̀ра> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за хор в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

хор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文