middle-class в PONS речника

Преводи за middle-class в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за middle-class в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

буржоа̀ <-та, -> СЪЩ м ИСТ

буржоа̀зия <-та> СЪЩ ж без мн ИСТ

есна̀фство СЪЩ ср без мн

Индивидуални преводни двойки

middle-class Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文