watering в PONS речника

Преводи за watering в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

to tread water a. fig
to tread water a. fig

Преводи за watering в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

watering Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文