watering във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за watering в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

eau f
à eau
à eau

Преводи за watering в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

watering в PONS речника

Преводи за watering в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

water (liquid):

eau f
to tread water a. fig

Phrases:

Преводи за watering в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

watering Примери от PONS речника (редакционно проверени)

watering Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за watering в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文