Преводи за „втори“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

втори <-и> ЧИСЛ:

втори (-а)
свиря втора цигулка и прен разг

Вижте също: трѐти

2. трети ЮР, ФИН:

трети (-а)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文