zweites в PONS речника

Преводи за zweites в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: s2, achte(r, s), achter

achter → achte(r, s)

Вижте също: zweite(r, s), s2

Вижте също: Achte

Индивидуални преводни двойки

Преводи за zweites в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

zweites Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文