дълго в PONS речника

Преводи за дълго в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

дъ̀лго- първа съставна част

дълг <дългъ̀т, дъ̀лгове, бр: дъ̀лга > СЪЩ м

1. дълг и ФИН, ЮР:

2. дълг само ед (задължение):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дълго в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

дълго Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文