CD-ROM в PONS речника

Преводи за CD-ROM в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

7. drive INFOR:

Преводи за CD-ROM в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

устро̀йств|о <-а> СЪЩ ср

3. устройство ИНФОРМ (механизъм):

Индивидуални преводни двойки

CD-ROM Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文