удар в PONS речника

Преводи за удар в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

у̀дар <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. удар (удряне):

7. удар СПОРТ:

Преводи за удар в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

удар Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    удар м брадва и т.н.)

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文