ром в PONS речника

Преводи за ром в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ром1 <ро̀мът, ро̀ми> СЪЩ м, ро̀мк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

ром2 <ро̀мът> СЪЩ м без мн (питие)

си ди ром <-ът> СЪЩ м без мн ИНФОРМ, МУЗ

Преводи за ром в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ром Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文