растежа в PONS речника

Преводи за растежа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

растѐж <-ът> СЪЩ м без мн

1. растеж и прен ИКОН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за растежа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
upswing ECON

растежа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文