преобразуване в PONS речника

Преводи за преобразуване в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

преобразу̀ван|е <-ия> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за преобразуване в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

преобразуване Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文