лошо в PONS речника

Преводи за лошо в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.ло̀шо СЪЩ ср без мн

1. лошо (⇔ добре):

лош (ло̀ша) <ло̀ши> ло̀шо ПРИЛ

1. лош (недобър):

Преводи за лошо в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

лошо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文