английски » немски

I . cer·tain [ˈsɜ:tən, Am ˈsɜ:rt-] ADJ

1. certain:

sicher [o. [fest] [davon] überzeugt] sein[, dass ...]
darauf achten[, dass ...]
sich akk vergewissern[, dass ...]
sich akk einer S. gen vergewissern
sich dat einer S. gen sicher sein

II . cer·tain [ˈsɜ:tən, Am ˈsɜ:rt-] PRON pl

cer·tain an·ˈnu·ity NOUN ECON, FIN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文