споразумение в PONS речника

Преводи за споразумение в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

споразумѐни|е <-я> СЪЩ ср и

Преводи за споразумение в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

споразумение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文