anderes в PONS речника

Преводи за anderes в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

andere(r, s)
andere(r, s) (pl)
der eine …, der anderee
Индивидуални преводни двойки

Преводи за anderes в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

anderes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文