fig в PONS речника

Преводи за fig в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: figure, figurative

3. figure a. INFOR:

5. figure FIN, ECON, COM:

Преводи за fig в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

fig Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文