meetings в PONS речника

Преводи за meetings в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. meeting a. admin (gathering):

2. meeting POL, LAW:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за meetings в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

meetings Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文