wasn't в PONS речника

Преводи за wasn't в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: be

1. be + n/adj permanent state, quality, identity:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за wasn't в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

wasn't Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文