молитва в PONS речника

Преводи за молитва в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

молѝтв|а <-ата, -и> СЪЩ ж РЕЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за молитва в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

молитва Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文