allen в PONS речника

Преводи за allen в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: alle(r, s), s2, aller

alle(r, s)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (gesamt)
alle(r, s) (pl)

aller → alle(r, s)

alle(r, s)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (pl)
alle(r, s) (gesamt)
alle(r, s) (pl)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за allen в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

allen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文