английски » немски

ˈte·le·phone man·ners NOUN pl

com·edy of ˈman·ners <pl comedies of manners> NOUN

bed·side ˈman·ner NOUN

manner of execution NOUN IMMO

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文