зает в PONS речника

Преводи за зает в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за зает в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

зает Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文