едвам в PONS речника

Преводи за едвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

едвам → едва 1.,2.

Вижте също: едва̀

Индивидуални преводни двойки

Преводи за едвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

едвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文