Асоциация в PONS речника

Преводи за Асоциация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

асоциа̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Асоциация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Асоциация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文