минерали в PONS речника

Преводи за минерали в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за минерали в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

минерали Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文