износителите в PONS речника

Преводи за износителите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

износѝтел <-ят, -и> СЪЩ м, износѝтелк|а <-ата, -и> СЪЩ ж ТЪРГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за износителите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

износителите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文