юристите в PONS речника

Преводи за юристите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

юрѝст <-ът, -и> СЪЩ м, юрѝстк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за юристите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

юристите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文